ObjednávkaKontaktAktualityVydané knihy

Filosofie náboženství, teologie
Vydané knihy - filosofie
Skalický, Karel: Filosofie naděje E. Blocha - 66 stran

Filosofické dílo marxistického myslitele Ernst Blocha upoutává na sebe stále větší pozornost svojí teologií naděje.

Vydané knihy - filosofie
Skalický, Karel: Hermeneutikaa její proměny - 60 stran

Shrnutía východiska hermeneutiky od jejího pojetí jako umění výkladu ažk obecnému problému porozumění vůbec.

Vydané knihy - filosofie
Sokol, Jan: Člověka svět očima Bible (Úvod do biblické antropologie)

Text je srozumitelným úvodem do základních otázek lidské existencev souvislostis fenoménem vírya s interpretací biblických textů.

Vydané knihy - filosofie
Vrána, Karel: Teilhard de Chardin Vrána, Karel: Teilhard de Chardin – 150 stran
Zasvěcený portrét životaa díla křesťanského myslitele, jehož filosofické spisy byly svého času na indexu jezuitského řádu.
Vydané knihy - filosofie
Salajka, Milan: Orientační teologický slovník - 194 stran

Zpracováno na bázi New Oxford Dictionarya dalších odborných materiálů. Vynikajícía srozumitelně psaný textk orientaciv základních teologických problémecha osobnostechs množstvím odborných informacía odkazů. Rejstřík, bibliografie.

Vydané knihy - filosofie
Skalický, Karel: Zápasyo zítřek anebo Quo Vadis Ecclesia - 144 stran

Soubor studiío „politikách„ české církviv období od roku 1945 po dnešek,o jejich přínosech, selháních,o vztahu ke společnosti, ke státui k sobě samé.

Vydané knihy - filosofie
Skalický, Karel: Po cestách angažované teologie Skalický, Karel: Po cestách angažované teologie aneb Teologie křesťanské praxe - 120 stran

Výklad moderního pojetí tzv. „angažované teologie“, tedy teologie uplatněnév praxis množstvím odkazů na zahraniční odbornou literaturu.

Vydané knihy - filosofie